Trang tin chính thức về cảm biến áp suất lốp Fobo Tire tại Việt Nam

22/12/2017

Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Kia

Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Kia | Áp suất lốp xe Kia Rio | Kia Sorento | Kia Sedona | Kia Cerato | Kia Sportage | Kia Rondo
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Kia là thông số áp suất lốp mà nhà sản xuất đưa ra đối với từng loại lốp dành cho từng dòng xe Kia. Ta dựa vào thông số đó để bơm hơi cho lốp xe, đảm bảo lốp xe vận hành được tối ưu nhất, tăng khả năng vận hành của chiếc xe cũng như tiết kiệm nhiên liệu. Đơn vị đo áp suất là kPa, bar hoặc PSI. 
Để áp suất lốp xe được chính xác nhất, ta chỉ nên bơm hơi khi lốp xe ở trạng thái "Cold Tire Inflation Pressure" - lốp xe lạnh ở khoảng 18°C ~ 21 °C. Và cũng cần chú ý tới thời tiết, điều kiện đường xá cũng như mức độ tải trọng của xe để điều chỉnh áp suất lốp xe cho phù hợp.

1. Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Kia Rio
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Kia | Áp suất lốp xe Kia Rio | Kia Sorento | Kia Sedona | Kia Cerato | Kia Sportage | Kia Rondo
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Kia Rio
2. Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Kia Rondo
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Kia | Áp suất lốp xe Kia Rio | Kia Sorento | Kia Sedona | Kia Cerato | Kia Sportage | Kia Rondo
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Kia Rondo
3. Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Kia Cerato
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Kia | Áp suất lốp xe Kia Rio | Kia Sorento | Kia Sedona | Kia Cerato | Kia Sportage | Kia Rondo
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Kia Cerato
4. Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Kia Sorento
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Kia | Áp suất lốp xe Kia Rio | Kia Sorento | Kia Sedona | Kia Cerato | Kia Sportage | Kia Rondo
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Kia Sorento
5. Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Kia Sportage
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Kia | Áp suất lốp xe Kia Rio | Kia Sorento | Kia Sedona | Kia Cerato | Kia Sportage | Kia Rondo
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Kia Sportage
6. Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Kia Sedona
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Kia | Áp suất lốp xe Kia Rio | Kia Sorento | Kia Sedona | Kia Cerato | Kia Sportage | Kia Rondo
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Kia Sedona
Share:

21/12/2017

Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Nissan

Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Nissan | Áp suất lốp Nissan Sunny | Nissan Xtrail | Nissan Pathfinder | Nissan Patrol | Nissan Qashqai | Nissan Navara
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Nissan là thông số áp suất lốp mà nhà sản xuất đưa ra đối với từng loại lốp dành cho từng dòng xe Nissan. Ta dựa vào thông số đó để bơm hơi cho lốp xe, đảm bảo lốp xe vận hành được tối ưu nhất, tăng khả năng vận hành của chiếc xe cũng như tiết kiệm nhiên liệu. Đơn vị đo áp suất là kPa, bar hoặc PSI. 
Để áp suất lốp xe được chính xác nhất, ta chỉ nên bơm hơi khi lốp xe ở trạng thái "Cold Tire Inflation Pressure" - lốp xe lạnh ở khoảng 18°C ~ 21 °C. Và cũng cần chú ý tới thời tiết, điều kiện đường xá cũng như mức độ tải trọng của xe để điều chỉnh áp suất lốp xe cho phù hợp.

1. Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Nissan Sunny
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Nissan | Áp suất lốp Nissan Sunny | Nissan Xtrail | Nissan Pathfinder | Nissan Patrol | Nissan Qashqai | Nissan Navara
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Nissan Sunny
2. Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Nissan X-trail
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Nissan | Áp suất lốp Nissan Sunny | Nissan Xtrail | Nissan Pathfinder | Nissan Patrol | Nissan Qashqai | Nissan Navara
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Nissan X-trail
3. Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Nissan Patrol
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Nissan | Áp suất lốp Nissan Sunny | Nissan Xtrail | Nissan Pathfinder | Nissan Patrol | Nissan Qashqai | Nissan Navara
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Nissan Patrol
4. Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Nissan Pathfinder
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Nissan | Áp suất lốp Nissan Sunny | Nissan Xtrail | Nissan Pathfinder | Nissan Patrol | Nissan Qashqai | Nissan Navara
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Nissan Pathfinder
5. Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Nissan Qashqai
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Nissan | Áp suất lốp Nissan Sunny | Nissan Xtrail | Nissan Pathfinder | Nissan Patrol | Nissan Qashqai | Nissan Navara
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Nissan Qashqai
6. Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Nissan Navara
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Nissan | Áp suất lốp Nissan Sunny | Nissan Xtrail | Nissan Pathfinder | Nissan Patrol | Nissan Qashqai | Nissan Navara
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Nissan Navara
Share:

20/12/2017

Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Mazda

Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Mazda | Áp suất lốp Mazda 3 | Mazda 6 | Mazda CX5 | Mazda CX9
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Mazda là thông số áp suất lốp mà nhà sản xuất đưa ra đối với từng loại lốp dành cho từng dòng xe Mazda. Ta dựa vào thông số đó để bơm hơi cho lốp xe, đảm bảo lốp xe vận hành được tối ưu nhất, tăng khả năng vận hành của chiếc xe cũng như tiết kiệm nhiên liệu. Đơn vị đo áp suất là kPa, bar hoặc PSI. 
Để áp suất lốp xe được chính xác nhất, ta chỉ nên bơm hơi khi lốp xe ở trạng thái "Cold Tire Inflation Pressure" - lốp xe lạnh ở khoảng 18°C ~ 21 °C. Và cũng cần chú ý tới thời tiết, điều kiện đường xá cũng như mức độ tải trọng của xe để điều chỉnh áp suất lốp xe cho phù hợp.

1. Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Mazda 3
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Mazda | Áp suất lốp Mazda 3 | Mazda 6 | Mazda CX5 | Mazda CX9
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Mazda 3
2. Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Mazda 6
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Mazda | Áp suất lốp Mazda 3 | Mazda 6 | Mazda CX5 | Mazda CX9
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Mazda 6
3. Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Mazda CX-5
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Mazda | Áp suất lốp Mazda 3 | Mazda 6 | Mazda CX5 | Mazda CX9
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Mazda CX5
4. Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Mazda CX-9
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Mazda | Áp suất lốp Mazda 3 | Mazda 6 | Mazda CX5 | Mazda CX9
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Mazda CX9
Share:

Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Mercedes

Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Mercedes | Áp suất lốp xe Mercedes C class | Mercedes E class | Mercedes GLC | Mercedes CLA | Mercedes SL
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Mercedes là thông số áp suất lốp mà nhà sản xuất đưa ra đối với từng loại lốp dành cho từng dòng xe Mercedes. Ta dựa vào thông số đó để bơm hơi cho lốp xe, đảm bảo lốp xe vận hành được tối ưu nhất, tăng khả năng vận hành của chiếc xe cũng như tiết kiệm nhiên liệu. Đơn vị đo áp suất là kPa, bar hoặc PSI. 
Để áp suất lốp xe được chính xác nhất, ta chỉ nên bơm hơi khi lốp xe ở trạng thái "Cold Tire Inflation Pressure" - lốp xe lạnh ở khoảng 18°C ~ 21 °C. Và cũng cần chú ý tới thời tiết, điều kiện đường xá cũng như mức độ tải trọng của xe để điều chỉnh áp suất lốp xe cho phù hợp.

1. Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Mercedes C - class W205
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Mercedes | Áp suất lốp xe Mercedes C class | Mercedes E class | Mercedes GLC | Mercedes CLA | Mercedes SL
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Mercedes C300 AMG
2. Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Mercedes C - class W204
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Mercedes | Áp suất lốp xe Mercedes C class | Mercedes E class | Mercedes GLC | Mercedes CLA | Mercedes SL
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Mercedes C200
3. Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Mercedes E - class W212
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Mercedes | Áp suất lốp xe Mercedes C class | Mercedes E class | Mercedes GLC | Mercedes CLA | Mercedes SL
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Mercedes E300
4. Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Mercedes E - class W213
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Mercedes | Áp suất lốp xe Mercedes C class | Mercedes E class | Mercedes GLC | Mercedes CLA | Mercedes SL
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Mercedes E250 AMG
5. Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Mercedes GLC
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Mercedes | Áp suất lốp xe Mercedes C class | Mercedes E class | Mercedes GLC | Mercedes CLA | Mercedes SL
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Mercedes GLC300
6. Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Mercedes CLA
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Mercedes | Áp suất lốp xe Mercedes C class | Mercedes E class | Mercedes GLC | Mercedes CLA | Mercedes SL
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Mercedes CLA45
7. Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Mercedes SL - class
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Mercedes | Áp suất lốp xe Mercedes C class | Mercedes E class | Mercedes GLC | Mercedes CLA | Mercedes SL
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Mercedes SL63
Share:

Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Honda

Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Honda |  Áp suất lốp xe Honda Civic | Honda Accord | Honda Crv 2016 | Honda Crv | Honda City
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Honda là thông số áp suất lốp mà nhà sản xuất đưa ra đối với từng loại lốp dành cho từng dòng xe Honda. Ta dựa vào thông số đó để bơm hơi cho lốp xe, đảm bảo lốp xe vận hành được tối ưu nhất, tăng khả năng vận hành của chiếc xe cũng như tiết kiệm nhiên liệu. Đơn vị đo áp suất là kPa, bar hoặc PSI. 
Để áp suất lốp xe được chính xác nhất, ta chỉ nên bơm hơi khi lốp xe ở trạng thái "Cold Tire Inflation Pressure" - lốp xe lạnh ở khoảng 18°C ~ 21 °C. Và cũng cần chú ý tới thời tiết, điều kiện đường xá cũng như mức độ tải trọng của xe để điều chỉnh áp suất lốp xe cho phù hợp.

1. Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Honda City
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Honda |  Áp suất lốp xe Honda Civic | Honda Accord | Honda Crv 2016 | Honda Crv | Honda City
Áp suất lốp tiêu chuẩn xe Honda City
2. Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Honda CR-V 2009
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Honda |  Áp suất lốp xe Honda Civic | Honda Accord | Honda Crv 2016 | Honda Crv | Honda City
Áp suất lốp tiêu chuẩn xe Honda CRV 2009
3. Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Honda CR-V 2016
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Honda |  Áp suất lốp xe Honda Civic | Honda Accord | Honda Crv 2016 | Honda Crv | Honda City
Áp suất lốp tiêu chuẩn xe Honda CRV 2016
4. Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Honda Civic
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Honda |  Áp suất lốp xe Honda Civic | Honda Accord | Honda Crv 2016 | Honda Crv | Honda City
Áp suất lốp tiêu chuẩn xe Honda Civic
5. Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Honda Accord
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Honda |  Áp suất lốp xe Honda Civic | Honda Accord | Honda Crv 2016 | Honda Crv | Honda City
Áp suất lốp tiêu chuẩn Honda Accord
Share:

06/12/2017

Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Hyundai

Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Hyundai | Áp suất lốp xe Hyundai i10 | Hyundai i30 | Hyundai Tucson | Hyundai Santafe
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Hyundai là thông số áp suất lốp mà nhà sản xuất đưa ra đối với từng loại lốp dành cho từng dòng xe Hyundai. Ta dựa vào thông số đó để bơm hơi cho lốp xe, đảm bảo lốp xe vận hành được tối ưu nhất, tăng khả năng vận hành của chiếc xe cũng như tiết kiệm nhiên liệu. Đơn vị đo áp suất là kPa, bar hoặc PSI. 
Để áp suất lốp xe được chính xác nhất, ta chỉ nên bơm hơi khi lốp xe ở trạng thái "Cold Tire Inflation Pressure" - lốp xe lạnh ở khoảng 18°C ~ 21 °C. Và cũng cần chú ý tới thời tiết, điều kiện đường xá cũng như mức độ tải trọng của xe để điều chỉnh áp suất lốp xe cho phù hợp.

1. Bảng áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Hyundai i10
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Hyundai | Áp suất lốp xe Hyundai i10 | Hyundai i30 | Hyundai Tucson | Hyundai Santafe
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Hyundai i10
2. Bảng áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Hyundai i30 CW
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Hyundai | Áp suất lốp xe Hyundai i10 | Hyundai i30 | Hyundai Tucson | Hyundai Santafe
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Hyundai i30
3. Bảng áp suất tiêu chuẩn của xe Hyundai Tucson
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Hyundai | Áp suất lốp xe Hyundai i10 | Hyundai i30 | Hyundai Tucson | Hyundai Santafe
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Hyundai Tucson
4. Bảng áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Hyundai Santafe
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Hyundai | Áp suất lốp xe Hyundai i10 | Hyundai i30 | Hyundai Tucson | Hyundai Santafe
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Hyundai Santafe
Share:

23/11/2017

Cảm biến áp suất lốp Ford Ranger

Cảm Biến Áp Suất Lốp Ford RangerCảm biến áp suất lốp xe Ford Ranger | Công ty TNHH Thương Mại KATA Việt Nam | 0946578248

Ford Ranger là một chiếc xe bán tải đa dụng được rất rất nhiều người ưa thích, khi nó vừa có thể chở người, vừa có thùng sau để chở hàng hóa. Bằng chứng là, nhiều năm liền Ford Ranger luôn có doanh số bán ra thống trị phân khúc của mình, và được mệnh danh là "Ông Vua Bán Tải Việt Nam". Đối với một chiếc xe bán tải, thì việc chở hàng hóa, thay đổi tải trọng liên tục là thường xuyên xảy ra. Vậy nên, duy trì một bộ lốp "khỏe" là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, trên các phiên bản Ford Ranger XL, XLT, XLS chưa được trang bị cảm biến áp suất lốp, bản Wildtrak chỉ được trang bị hệ thống cảnh báo áp suất lốp, không theo dõi được chi tiết từng lốp xe khiến bạn gặp khó khăn. Do đó, việc lắp đặt thêm bộ cảm biến áp suất lốp là cực kỳ hữu ích.
Cảm biến áp suất lốp xe Ford Ranger | Công ty TNHH Thương Mại KATA Việt Nam | 0946578248
Cảm biến áp suất lốp Ford Ranger
Cảm biến áp suất lốp Fobo Tire giám sát tình trạng áp suất & nhiệt độ của từng lốp xe, hiển thị chi tiết trên màn hình điện thoại. Fobo Tire cảnh báo ngay khi áp suất lốp xe vượt ngưỡng tiêu chuẩn đã cài đặt, để bạn kịp thời xử lý. 
Việc này sẽ đảm bảo an toàn khi lái xe, tránh trường hợp bị nổ lốp do lốp xe quá căng hoặc quá non, hay lốp bị xì hết hơi giữa đường. Khi lốp xe bị xì hơi dưới mức cho phép, Fobo Tire lập tức phát ra tín hiệu cảnh báo vị trí lốp bị xì hơi, nhờ đó bạn có đủ thời gian để thay lốp hoặc chạy xe tới garage gần nhất. 

Ngoài ra, việc duy trì lốp xe đủ hơi cũng giúp phát huy tối đa khả năng vận hành của xe, kéo dài tuổi thọ của lốp, tiết kiệm nhiên liệu hơn. Bạn có thể tiết kiệm được một khoản tiền "kha khá" chi phí bảo dưỡng & nhiên liệu.
Cảm biến áp suất lốp Fobo Tire lắp đặt trên Ford Ranger cực kỳ nhanh chóng và dễ dàng chỉ trong vài phút. Đầu cảm biến có van khóa chống trộm chỉ mở được bằng cờ lê chuyên dụng đi kèm. Mỗi cảm biến chỉ 10g, rất nhẹ nên không cần tháo lốp hay cân bằng động.
Cảm biến áp suất lốp xe Ford Ranger | Công ty TNHH Thương Mại KATA Việt Nam | 0946578248
Cảm biến áp suất lốp Ford Ranger
Cảm biến áp suất lốp xe Ford Ranger | Công ty TNHH Thương Mại KATA Việt Nam | 0946578248
Áp suất lốp tiêu chuẩn xe Ford Ranger
Cảm biến áp suất lốp xe Ford Ranger | Công ty TNHH Thương Mại KATA Việt Nam | 0946578248
Cảm biến áp suất lốp Fobo Tire hiển thị trên Apple Watch

Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ Malaysia, và được phân phối độc quyền bởi KATAVINA.
Giá: 3,990,000đ/bộ.
Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 1 năm.
Freeship toàn quốc, lắp đặt miễn phí trong nội thành Hà Nội.
Hotline: 0946578248 (tư vấn, hỗ trợ kĩ thuật)
Showroom: 14/102 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 32077799 ext 9999
Email: thanhdq@katavina.com
Share:

VIDEO

FACEBOOK