Cảm biến áp suất lốp Fobo Tire cảnh báo như thế nào? - Fobo Viet Nam

Trang tin chính thức về cảm biến áp suất lốp Fobo Tire tại Việt Nam

Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

Cảm biến áp suất lốp Fobo Tire cảnh báo như thế nào?

Đây là clip để test xem Cảm biến áp suất lốp Fobo Tire cảnh báo như thế nào? 
Khi lốp xe của bạn gặp vấn đề, Cảm biến áp suất lốp Fobo Tire lập tức sẽ cảnh báo cho bạn thông qua tín hiệu đèn và âm thanh trên cục Hub, cũng như đưa ra cảnh báo trên màn hình điện thoại. 

Pages