Cảm biến áp suất lốp Fobo Tire kết nối cùng lúc với nhiều thiết bị thông minh - Fobo Viet Nam

Trang tin chính thức về cảm biến áp suất lốp Fobo Tire tại Việt Nam

Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

Cảm biến áp suất lốp Fobo Tire kết nối cùng lúc với nhiều thiết bị thông minh

Cảm biến áp suất lốp Fobo Tire kết nối cùng lúc với nhiều thiết bị thông minh là nhờ sử dụng công nghệ Bluetooth 4.0. Fobo Tire có thể kết nối trực tiếp với ô tô, điện thoại và đồng hồ thông minh. 

Pages