VIDEO: Hướng dẫn đảo lốp - đảo cảm biến bằng ứng dụng Fobo Tire - Fobo Viet Nam

Trang tin chính thức về cảm biến áp suất lốp Fobo Tire tại Việt Nam

Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017

VIDEO: Hướng dẫn đảo lốp - đảo cảm biến bằng ứng dụng Fobo Tire

Hướng dẫn đảo lốp - đảo cảm biến với chức năng "Rotate Tires" trên ứng dụng Fobo Tire. 
Với chức năng đảo cảm biến này, bạn có thể đảo cảm biến của các bánh trực tiếp trên điện thoại mà không cần tháo cảm biến hay tháo lốp. Thao tác rất đơn giản chỉ trong vòng 15 giây.

Pages