Điều khoản và điều kiện giao dịch - Fobo Viet Nam

Trang tin chính thức về cảm biến áp suất lốp Fobo Tire tại Việt Nam

Điều khoản và điều kiện giao dịch

Điều khoản và điều kiện giao dịch

Chào mừng Quý khách đến với website fobovietnam.com (sau đây gọi là "Fobovietnam"), website thương mại điện tử thiết lập và sở hữu bởi CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KATA VIỆT NAM, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/12/2014. Đăng ký thay đổi lần thứ hai do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 18/07/2017 (sau đây gọi là "Fobovietnam").

Xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản và điều kiện giao dịch này (sau đây gọi là "Điều Khoản Và Điều Kiện") trước khi đặt mua bất kỳ hàng hóa/dịch vụ/voucher nào trên Fobovietnam (sau đây gọi là "Sản Phẩm").


Phạm vi áp dụng
1.1. Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho khách hàng:
(i) Mua Sản Phẩm bán trên FOBOVIETNAM.COM; và
(ii) Có nhu cầu được giao Sản Phẩm đến các địa điểm phù hợp với Chính sách giao hàng đăng tải trên FOBOVIETNAM.COM.
1.2. Khách hàng tại Điều Khoản Và Điều Kiện này (sau đây gọi là "Khách Hàng") bao gồm:
(i) Mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên FOBOVIETNAM.COM; và
(ii) Mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Cách hình thành hợp đồng
2.1. Mọi thông tin về Sản Phẩm đưa ra trên FOBOVIETNAM.COM trong bất kỳ trường hợp nào không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của Fobovietnam tới Khách Hàng.
Quan hệ hợp đồng với Khách Hàng chỉ hình thành và có hiệu lực từ thời điểm đơn đặt hàng của Khách Hàng (sau đây gọi là "Đơn Đặt Hàng") được chấp nhận dưới hình thức sau: 

(i) Khách hàng gọi điện đặt hàng trực tiếp với Fobovietnam thông qua số điện thoại liên hệ chính thức của Fobovietnam;
(ii) Fobovietnam xác nhận đơn đặt hàng với Khách hàng.

2.2. Việc Khách Hàng hủy Đơn Đặt Hàng (nếu có) phải được thực hiện phù hợp với quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên FOBOVIETNAM.COM
Đơn Đặt Hàng có thể bị hủy theo xác nhận của Khách Hàng với Trung tâm CSKH. Fobovietnam có quyền hủy Đơn Đặt Hàng trong một số trường hợp quy định tại Chính sách giao hàng đăng tải trên FOBOVIETNAM.COM. Trong trường hợp Đơn Đặt Hàng bị hủy, số tiền Khách Hàng đã thanh toán tương ứng với phần giá trị Đơn Đặt Hàng bị hủy sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng theo quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên FOBOVIETNAM.COM.

2.3. Để đảm bảo tính công bằng và quyền lợi của Khách Hàng là người tiêu dùng cuối cùng, Fobovietnam có quyền áp dụng các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các chương trình khuyến mại (“CTKM”). Các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các CTKM sau đây gọi là Chính sách khuyến mại.

Giá cả và thanh toán
3.1. Giá của Sản Phẩm là hàng hóa trên FOBOVIETNAM.COM chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. 
Trong mọi trường hợp, giá của Sản Phẩm không bao gồm phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển được quy định cụ thể tại Chính sách giao hàng đăng tải trên FOBOVIETNAM.COM.
3.2. Khách Hàng thanh toán 100% giá trị của Đơn Đặt Hàng trên FOBOVIETNAM.COM trước khi nhận Sản Phẩm của Đơn Đặt Hàng đó hoặc thanh toán trực tiếp với nhân viên giao hàng lắp đặt tại nhà (nếu có) của KATAVINA.
3.3. Fobovietnam có quyền từ chối chấp nhận cho Khách Hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng trong một số trường hợp theo quyết định của Fobovietnam.

Giao nhận sản phẩm
4.1. Sản Phẩm sẽ được giao đến địa chỉ Khách Hàng yêu cầu trong Đơn Đặt Hàng vào thời gian quy định tại Chính sách giao hàng đăng tải trên FOBOVIETNAM.COM hoặc vào thời gian Khách Hàng yêu cầu được nhận hàng với điều kiện thời gian giao hàng này phải phù hợp với Chính sách giao hàng đó.
Trong trường hợp Khách Hàng muốn thay đổi địa chỉ nhận Sản Phẩm thì Khách Hàng phải gọi điện thông báo lại cho Trung Tâm CSKH tên và số điện thoại liên lạc của người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm cũng như địa chỉ nhận Sản Phẩm. Người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm trên Đơn Đặt Hàng hoặc bằng điện thoại như quy định tại Điều 4.1 này được gọi chung là “Người Nhận Hàng”.
4.2. Người Nhận Hàng phải kiểm tra Sản Phẩm và ký vào Phiếu giao hàng khi nhận Sản Phẩm.
Rủi ro và quyền sở hữu Sản Phẩm sẽ được chuyển cho Khách Hàng từ thời điểm Người Nhận Hàng ký vào Phiếu giao hàng. Khách Hàng cần giữ lại Phiếu giao hàng để đối soát hoặc để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có).


Đổi, trả sản phẩm
Việc đổi, trả Sản Phẩm được thực hiện theo các quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên FOBOVIETNAM.COM.

Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại
5.1. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng hàng hóa/dịch vụ, việc giao Sản Phẩm, thái độ của nhân viên giao hàng, việc đổi/ trả Sản Phẩm … Khách Hàng có thể liên hệ với Trung Tâm CSKH theo số hotline (024) 32077799 máy lẻ 101 hoặc email thanhdq@katavina.com. Khi liên hệ với Trung Tâm CSKH, Khách Hàng phải cung cấp họ tên và số điện thoại của Khách Hàng. Trung Tâm CSKH sẽ tiếp nhận và phản hồi lại cho Khách Hàng trong thời gian sớm nhất.
5.2. Khi có nhu cầu bảo hành hàng hóa, Khách Hàng có thể tham khảo và tìm hiểu các quy định của Chính sách bảo hành đăng tải trên FOBOVIETNAM.COM.

Bảo mật thông tin
6.1. Quy định về bảo mật thông tin của Khách Hàng được thực hiện theo Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin riêng đăng tải trên FOBOVIETNAM.COM.
6.2. Quy định về bảo mật thông tin thanh toán cho Khách Hàng được thực hiện theo Chính sách bảo mật thông tin thanh toán.

Giới hạn trách nhiệm
Trong mọi trường hợp, Fobovietnam không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát/tổn thất mà Khách Hàng phải chịu trừ khi do lỗi cố ý của Fobovietnam gây ra. Trách nhiệm của Fobovietnam đối với Khách Hàng (nếu có) chỉ giới hạn ở giá trị Sản Phẩm mà Khách Hàng mua trên FOBOVIETNAM.COM.

Điều khoản chung
7.1. Các quy định được dẫn chiếu trong Điều Khoản Và Điều Kiện này là một phần không thể tách rời của Điều Khoản Và Điều Kiện này.
7.2. Fobovietnam và Khách Hàng có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện này.
7.3 Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản Và Điều kiện này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản Và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.
7.4. Điều Khoản Và Điều Kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa Fobovietnam và Khách Hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.

Pages